• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Werkwijze

Ik start met een oriënterend gesprek, waarin onderzocht wordt welke vraag er ligt in de organisatie of bij de individuele klant. Daarna onderzoek ik welke aanpak het beste past bij de vraag.

Na dit eerste oriënterende gesprek volgt er een intakegesprek, waarin ik als opdrachtnemer met de opdrachtgever een analyse van het probleem en een plan van aanpak zal bespreken. Op basis van deze uitwerking wordt een offerte opgesteld, welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt afgestemd en vastgesteld.

De inhoudelijk, organisatorisch en financiële afspraken worden vastgelegd in de offerte, welke wordt bevestigd door een opdracht-overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De algemene voorwaarden, die hieraan ten grondslag liggen, worden hieraan toegevoegd. Beide formulieren worden ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer.

Organisaties, overheden, bedrijven en klanten kunnen vrijblijvend een offerte aanvragen, welke een maand geldig is. Indien er geen opdracht-overeenkomst wordt ondertekend op basis van de analyse en het plan van tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan worden geen kosten in rekening gebracht door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Wederzijds vertrouwen, privacy en goede samenwerking staan centraal als kernwaarden, naast respectvol omgaan met elkaar en transparante communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Indien er sprake is van samenwerking met andere partijen, dan wordt dit zakelijk vastgelegd binnen de offerte. Iedere partij, welke participeert binnen het contract, wordt gezien als zelfstandig ondernemer met een eigen inhoudelijke en zakelijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Dit wordt apart beschreven in de opdracht overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (zie informatie onder blokje algemene voorwaarden en tarieven).

Laat een reactie achter