• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Tarieven

Er wordt gewerkt met een vast uurtarief, inclusief BTW, welke op aanvraag overlegd zal worden. Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht van € 0,23 per km. Tevens worden alle overige kosten in de offerte beschreven en toegelicht.

Het projectplan en de begroting worden per opdracht uitgewerkt, waarbij er een toelichting wordt gegeven met betrekking tot mogelijke samenwerkingspartners, kostenposten en te behalen resultaten.

Laat een reactie achter