• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Projectmanagement

‘Verbindingen maken geeft nieuwe energie’

Context Cultuursector

Mijn kracht ligt in het innoveren en verbinden van ideeën, draagvlak creëren en financiering vinden op het gebied van fotografie, film, audiovisueel beeld, crossmediale en multimediale producties, virtual reality in samenwerking met het Hbo, Mbo, vmbo, vo, po onderwijs, culturele en maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en overheden.

Van 2015 tot 2018 heb ik mij ingezet voor het organiseren van de World Press Photo tentoonstelling 2016 tot en met 2018 onder de paraplu van het Academiehuis Zwolle.

In 2019 heb ik een nieuwe stichting opgericht Stichting De Stad Verbeeldt samen met Gertjan Aalders en Bert Janssen. En er is een bestuur aangesteld.

Al meer dan 9 jaar werk ik samen met professionals, amateurs en vrijwilligers aan een eigen exposities, waarbij deelnemers door middel van masterclasses en wedstrijden zichzelf kunnen ontwikkelen op een hoger plan. Een professionele vakjury beoordeelt en selecteert de beeldverhalen.  Ik werk samen met een artistiek team bestaande uit: Gertjan Aalders, voormalig docent Journalistiek Windesheim en VU Amsterdam, Bert Janssen, professionele fotograaf, docent Fotografie Fotovakschool in Apeldoorn en Amsterdam en docent Dutch Filmers Academy Hilversum.

Externe adviseurs zijn:

Ignas van Schaick, EMS producent van o.a. De Wilde Stad.

Willem Alkema, Dwarsproducties, filmproducent, documentaire maker.

Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht Groningen.

Marc Prüst, adviseur visual storytelling.

Roy Zwier, docent Journalistiek Windesheim, NoordOostMedia

Team onderwijs:

Margreet Vloon, fotograaf

Corine Aalvanger, fotograaf, visual artist

Gerlinde Schrijver, fotograaf

Annemarie Zijl, grafische vormgever

Productieteam:

Judith Konijnenberg, grafische vormgeving, pr en communicatie

Rico de Grijs, student Journaistiek Windesheim

Roy Zwier, docent Journalistiek Windesheim, NoordOostMedia

Al ruim 9 jaar ben ik programmamanager van diverse projecten rond de exposities de World Press Photo, Zilveren Camera en Noorderlicht Groningen in Zwolle en Oost-Nederland.

Mijn motto is: met passie en inspiratie je werk doen samen met professionals, amateurs, studenten en jongeren geeft nieuwe energie en verbindt kwaliteit met elkaar op het gebied van verhalen vertellen en visualiseren: visual storytelling.

https://destadverbeeldt.nl

Werklabs & Ateliers & Expositie

De Stad Verbeeldt werkt in de ateliers onder professionele begeleiding van Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, en Bert Janssen, fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam, aan fotografische beeldverhalen. Deelnemers kunnen hun beeldverhaal inzenden voor de expositie van  De Stad Verbeeldt, een vakjury selecteert de beeldverhalen voor deze jaarlijkse expositie. In 2021 zijn alle fotografische beeldverhalen en films geëxposeerd in Harculo, tijdens de IJsselbiennale, in Zwolle met als thema: De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next?

Context Zorg en Welzijn
Mijn bestuurlijke kennis en managementcompetenties zet ik in voor organisaties. Ik heb jaren leiding gegeven aan een team binnen de opleiding SPH Deeltijd Duaal en ken de wereld van het sociale domein van de jeugdhulpverlening, ambulante zorg tot ouderenzorg. De verandering in de zorg en welzijn betekent nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken en nieuwe werkmethoden ontwikkelen. Dit biedt kansen en uitdagingen. Wilt u nieuwe initiatieven omzetten in projecten? Bent u op zoek naar nieuwe partners en nieuwe geldstromen om uw ideeën te kunnen realiseren? Neem dan contact met mij op.

Mijn motto is: zorg op maat levert meer voldoening en waardering op met betere resultaten voor cliënt en hulpverlener!

Context Onderwijs

Het Hbo heeft zich ontwikkeld tot een kennisinstituut. Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen trekken samen op. Dit betekent nieuwe kennisontwikkeling, kennisinnovatie en kennisoverdracht voor zowel het onderwijs als voor het werkveld. Denk aan de wijkteams, waarbinnen professionals samenwerken om cliënten met complexe maatschappelijke problematiek en hun familie en netwerk te begeleiden en te ondersteunen. Dit vraagt van het Hbo aanpassing van het curriculum, samenwerking realiseren met de praktijk, innovatieve projecten ontwikkelen rond actuele thema’s. Wilt u zich als Hbo Kennisinstituut actief inzetten voor vernieuwingen in het onderwijs, de sector Zorg en Welzijn of Personeel en Organisatie, dan kunt u een beroep op mij doen. Of hebt u als Kennisinstituut behoefte aan een projectleider die de sociale wijkteams binnen dit proces van samenwerking kan begeleiden? Neem dan contact met mij op. Ik heb veel werkerving in procesmanagement.

Ik ben dan ook al jaren lid van de werkveldberoepencommissie van Capabel Social Work in Utrecht en heb een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het curriculum en de aanvraag van de accreditatie van deze opleiding. 

Ik ben sinds 2015 betrokken als 2e beoordelaar van afstudeeronderzoeken studenten MWD/Social Work van Noordelijke Hogeschool Stenden te Leeuwarden.

Mijn expertise
Ik heb afgelopen jaren diverse projecten en programma’s ontwikkeld met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden. Ik ben een ideeënmakelaar en een maatschappelijk ondernemer, die kennis heeft van projectontwikkeling, draagvlak kan creëren en financiering weet te vinden. Ik ben op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het terrein van de sector kunst en cultuur (met name fotografie, film, multimediale producties, virtual reality), zorg en welzijn en het Hbo onderwijs. Ik ben goed op de hoogte van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen binnen de instellingen waar professionals in de praktijk mee te maken hebben. Ik heb expertise op het terrein van personeel en organisatie als het gaat om het inzetten van cultuur- en structuurveranderingsprocessen. Ik ben een projectleider die nieuwe wegen zoekt en vindt en ik werk resultaatgericht. Daarnaast heb ik 8 jaar politieke strategische kennis opgebouwd in de gemeenteraad Zwolle in de functie van (vice-)fractievoorzitter.

Referenties

‘Je bent creatief, innovatief en werkt met passie aan draagvlak en verbinding binnen de projecten. Je bent subsidioloog en weet subsidiegevers en sponsoren te overtuigen van mooie projecten en realiseert deze samen met de professionals, amateurs, docenten, vrijwilligers, wijkbewoners, leerlingen en studenten’ (artistiek team)

 ‘Je bent ook voor geen gat te vangen en weet telkens weer nieuwe bronnen aan te boren voor nieuwe ideeën die tijdens het project weer verder worden ontwikkeld’ (teamlid project maatschappelijke hulp- en dienstverlening) 

‘Je hebt ons aangezet tot nieuwe aanpakken en methodieken, waarbij zowel directie, leidinggevende als professionals in de uitvoering betrokken waren. Dit heeft ons allemaal meer kennis gebracht en nieuwe vaardigheden gegeven om in moeilijke complexe situaties ons professioneel handelen te versterken in samenwerking met andere professionals uit andere organisaties’ (directeur maatschappelijke hulp- en dienstverlening) 

‘Onderwijs loopt als een rode draad door jouw carrière. Je stijl van leiding geven is coachend, je geeft heldere kaders aan en daarbinnen geef je ruimte aan de professionals. Tegelijkertijd stimuleer je mij om verder te gaan en mijzelf te ontwikkelen binnen het team’(teamlid Hbo onderwijs)

Laat een reactie achter