• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Projectmanagement

‘Verbindingen maken geeft nieuwe energie’

Context Cultuursector

Mijn kracht ligt in het innoveren en verbinden van ideeën, draagvlak creeeren en financiering vinden op het gebied van fotografie, film, audiovisueel beeld, crossmediale en multimediale producties, virtual reality in samenwerking met het Hbo en Mbo onderwijs, culturele en maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en overheden. De laatste 3 jaar heb ik mij ingezet voor het organiseren van de World Press Photo tentoonstelling 2016 tot en met 2018 in Zwolle. Tegelijkertijd heb ik samen met professionals, amateurs en vrijwilligers een eigen tentoonstelling voorbereid, waarbij deelnemers door middel van masterclasses  en wedstrijden zichzelf konden ontwikkelen op een hoger plan. Een professionele vakjury beoordeelt en selecteert de beeldverhalen.  Ik werk samen met een artistiek team bestaande uit: Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, Bert Janssen, professionele fotograaf, docent Fotografie Foto Vakschool in Apeldoorn en Amsterdam en docent Dutch Filmers Academy Hilversum, Ignas van Schaick, EMS producent van o.a. De Wilde Stad en Willem Alkema, Dwarsproducties, filmproducent, documentaire maker.

Mijn motto is: met passie je werk doen samen met professionals en amateurs, geeft nieuwe energie en verbindt kwaliteit met elkaar.

http://www.worldpressphotozwolle.nl

Context Zorg en Welzijn Project De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo tentoonstelling 2018
Mijn bestuurlijke kennis en managementcompetenties zet ik graag in voor kleine en grote organisatie. Sinds de invoering van de verandering in de WMO, de decentralisatie en transitie in Zorg en Welzijn liggen er genoeg vragen op het bord van de maatschappelijke zorg en de welzijnssector. Ik heb jaren leiding gegeven aan een team binnen de opleiding SPH Deeltijd Duaal en ken de wereld van het sociale domein van de jeugdhulpverlening, ambulante zorg tot ouderenzorg. De vele veranderingen betekent nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken en nieuwe werkmethoden ontwikkelen. Dit biedt kansen en uitdagingen. Wilt u nieuwe initiatieven omzetten in projecten? Bent u op zoek naar nieuwe partners en nieuwe geldstromen om uw ideeën te kunnen realiseren? Neem dan contact met mij op.

Mijn motto is: zorg op maat levert meer voldoening en waardering op met betere resultaten voor cliënt en hulpverlener!

Context Onderwijs

In het Hbo zijn volop nieuwe ontwikkelingen aan de gang. De onderwijsinstelling heeft zich ontwikkeld tot een kennisinstituut. Onderwijs, onderzoek en ondernemen gaan hand in handNaast het onderwijs zijn onderzoek en ondernemen toegevoegd aan het Hbo onderwijs. Dit betekent nieuwe kennisontwikkeling, kennisinnovatie en kennisoverdracht voor zowel het onderwijs als voor het werkveld. Denk aan de wijkteams, waarbinnen professionals samenwerken om cliënten met complexe maatschappelijke problematiek en hun familie en netwerk te begeleiden en te ondersteunen. Dit vraagt van het Hbo aanpassing van het curriculum, samenwerking realiseren met de praktijk, innovatieve projecten ontwikkelen rond actuele thema’s. Wilt u zich als Hbo Kennisinstituut actief inzetten voor vernieuwingen in de sector Zorg en Welzijn of Personeel en Organisatie, dan kunt u een beroep op mij doen. Of hebt u als Kennisinstituut behoefte aan een projectleider die de sociale wijkteams binnen dit proces van samenwerking kan begeleiden? Neem dan contact met mij op.

Mijn expertise
Ik heb afgelopen jaren diverse projecten ontwikkeld met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden. Ik ben een ideeënmakelaar en een maatschappelijk ondernemer, die kennis heeft van projectontwikkeling, draagvlak kan creëren en financiering weet te vinden. Ik ben op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het terrein van de sector cultuur (met name fotografie, film, crossmediale producties, virtual reality), zorg en welzijn en het Hbo onderwijs. Ik ben goed op de hoogte van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen binnen de instellingen waar professionals in de praktijk mee te maken hebben. Ik heb expertise op het terrein van personeel en organisatie als het gaat om het inzetten van cultuur- en structuurveranderingsprocessen. Ik ben een projectleider die nieuwe wegen zoekt en vindt en ik werk resultaatgericht.

Referenties
 ‘Je bent ook voor geen gat te vangen en weet telkens weer nieuwe bronnen aan te boren voor nieuwe ideeën die tijdens het project weer verder worden ontwikkeld’ (teamlid project maatschappelijke hulp- en dienstverlening) 

‘Je hebt ons aangezet tot nieuwe aanpakken en methodieken, waarbij zowel directie, leidinggevende als professionals in de uitvoering betrokken waren. Dit heeft ons allemaal meer kennis gebracht en nieuwe vaardigheden gegeven om in moeilijke complexe situaties ons professioneel handelen te versterken in samenwerking met andere professionals uit andere organisaties’ (directeur maatschappelijke hulp- en dienstverlening) 

‘Onderwijs loopt als een rode draad door jouw carrière. Je stijl van leiding geven is coachend, je geeft heldere kaders aan en daarbinnen geef je ruimte aan de professionals. Tegelijkertijd stimuleer je mij om verder te gaan en mijzelf te ontwikkelen binnen het team’(teamlid Hbo onderwijs)

Laat een reactie achter