• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Voorstellen

Fieke van ’t RIET, Projectmanagement, Advies & Coaching staat voor maatschappelijke ondernemerschap met generalistische en specialistische expertise. Mijn visie is gericht op innovatie en vernieuwing binnen organisaties, waarbij de professionals een belangrijke schakel vormen om resultaten te behalen op een succesvolle wijze. De kunst van het managen is strategische doelen te vertalen naar de uitvoerende professionals, waardoor organisatiedoelen worden behaald en de betrokkenheid van het personeel leidt tot kwalitatief goede resultaten.

Mijn kernwaarden
> maatschappelijk betrokkenheid en ondernemerschap
> innovatief  en vernieuwend
> flexibel  en doorzettingsvermogen
> betrouwbaar, integer en respectvol

Laat een reactie achter