• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Stijl van werken

Stijl van werken
Mijn stijl van werken heeft als kenmerk, dat ik graag samen werk met diverse partijen. Binnen projecten zoek ik veelal de verbinding op tussen de overheid, de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Ik heb veel projecten en programma’s binnen mijn werk ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij het gaat om veranderingen in de sector zorg en welzijn en/of Hbo onderwijs. Mijn ervaringen liggen op het terrein van: innoveren van nieuwe methodieken, het oprichten van regionale steunpunten relationeel geweld in de provincie Overijssel, teamontwikkeling en professionalisering en wijkgericht werken binnen multidisciplinaire teams. Mijn kracht ligt in het versterken van de samenwerking. Het begrip co-makership en co-creatie spreken mij dan ook aan, waarbij het wat mij betreft er om gaat ideeën, draagvlak en financiën bij elkaar te brengen voor vernieuwende initiatieven, producten en diensten.

Laat een reactie achter