• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Advies

‘Actuele ontwikkelingen omzetten in nieuwe producten en diensten’

Context Foto – Film – Technologie & Cultuur

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe wegen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Mijn fascinatie gaat uit naar de combinatie toepassing nieuwe technologie en fotografie, film en beeld.  Afgelopen 3 jaar organiseer ik naast de World Press Photo tentoonstelling 2016-2018 ook eigen Foto- en Film Tentoonstellingen rond storytelling in fotografie en film met als thema De Stad Vertelt en Zwolle Vertelt. In samenwerking met een artistiek team, bestaande uit Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, Bert Janssen, docent Foto Vakschool in Apeldoorn en Amsterdam en docent Dutch Filmers Academie in Hilversum, Ignas van Schaick, EMS-producent van o.a. De Wilde Stad en Willem Alkema, Dwars Producties hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld rond storytelling in fotografie en beeld. In samenwerking met AVEX, beeld en geluid in Zwolle, hebben wij dit jaar een beeldverhaal in fotografie ontwikkeld in virtual reality beeldverhaal. Fascinerend om te zien hoe oude technieken van fotografie door middel van virtual reality een driedimensionaal beeldverhaal is geworden in een nieuwe virtuele ruimte.

Context Hbo onderwijs
Ik werk al meer dan 30 jaar in het Hbo en constateer dat er veel ontwikkelingen in gang gezet zijn afgelopen jaren doordat het kabinet werkt met prestatieafspraken. Onderwerpen als studierendement, studiesucces, accreditaties, interne kwaliteitszorg, midterm review zijn aan de orde van de dag in het Hbo. Dit alles levert kwaliteitsverhoging op maar ook meer werkdruk voor docenten. Daarnaast zijn teamontwikkeling en professionalisering belangrijke thema’s binnen het Hbo. Het Hbo ontwikkelt zich van onderwijsinstelling naar kennisinstituut. Onderwijs, onderzoek en ondernemen behoren tot het dienstenpakket van iedere Hbo kennisinstelling. Dit betekent: nieuwe wegen inslaan, een ondernemend klimaat ontwikkelen en een structuur- en cultuurverandering in gang zetten. In de rol van teamleider SPH Deeltijd Duaal heb ik veel advieswerk gedaan richting accreditaties, teamontwikkeling, medezeggenschap, onderwijsontwikkeling en programma ontwikkeling.

Context Zorg en Welzijn
De invoering van de participatiewet betekent dat uw cliënten in de maatschappij zelfstandiger leren participeren en meer gebruik gaan maken van hun familie en netwerk. Uitgangspunt is de zelfregie van de cliënt versterken en professionele hulp en begeleiding geven daar waar het nodig is.

De hulp- en dienstverlener van uw instelling verandert van rol: van ondersteuner en begeleider naar coach. De cliënt en zijn/haar netwerk staat centraal. Dit vraagt om afstemming en samenwerking tussen cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Indien u advies nodig heeft om deze strategische doelen te realiseren binnen uw instelling, dan kunt u een beroep op mij doen.

Mijn expertise

World Press Photo Zwolle

Mijn expertise ontwikkeld zich de laatste jaren steeds meer op het terrein van advisering programma ontwikkeling in de sector cultuur, zowel voor professionals als amateurs (beginners en gevorderden) in fotografie, film en beeld. Cultuureducatie en cultuurparticipatie brengt wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten in beweging om hun wijk of hun stad in beeld te brengen.
Ik ben in te zetten ook voor het opstellen van een advies rond het aanvragen van subsidies of sponsoring. Afgelopen 3 jaar heb ik veel subsidiegevers en fondsen met zeer positief resultaat aangeschreven voor vernieuwende projecten zoals World Press Photo tentoonstelling 2016 – 2018, Fototentoonstelling Een speciale kijk op het dagelijkse leven, Fototentoonstelling You and I in de wijk voor wijkbewoners en voor professionals en amateurs, en De Stad Vertelt en Zwolle Vertelt in vier verschillende wijken.

Ik kan advisering geven bij het opstellen van een adviesnota voor een bepaald probleem of knelpunt in uw organisatie, dat u wilt aanpakken. Dit kan gaan om een nieuwe visie of strategie of om nieuwe methodieken of diensten. Ik werk veelal aan de hand van een SWOT-analyse, waarbij de sterke en zwakke kanten, maar ook bedreigingen en kansen in kaart worden gebracht. Bij dit proces worden verschillende professionals in de organisatie betrokken, zodat ieder zijn/haar expertise kan inbrengen. Daarna wordt gezamenlijk een analyse en een plan van aanpak opgesteld als onderdelen van het advies.

Referenties

‘Fieke je bent een verbinder, waarbij je draagvlak weet te creëren voor nieuwe ideeën en daar ook financiering voor weet te vinden. Je gaat altijd voor kwaliteit, inhoud en resultaat en’ (directeur instelling)


‘Fieke is in staat om vanuit een heldere analyse een advies op te stellen, waarbij zij aandacht heeft voor het creëren van draagvlak in de organisatie of het team. Zij is enthousiast, weet mensen te binden in de organisatie, werkt heel consistent en weet ook nieuwe bronnen te vinden voor mogelijke financiering van projecten’ (directeur Maatschappelijke Instelling) 

‘Je geeft in je plan van aanpak verschillende scenario’s weer, waardoor ik als opdrachtgever vanuit verschillende invalshoeken kan meekijken wat het beste is voor onze organisatie’ (directeur Maatschappelijk Opvang).

Laat een reactie achter