• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Advies

‘Actuele ontwikkelingen omzetten in nieuwe producten en diensten’

Context Foto – Film – Technologie & Cultuur

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe wegen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Mijn fascinatie gaat uit naar de combinatie van toepassing nieuwe technologie in fotografie, film en beeld.  Afgelopen 9 heb ik de World Press Photo 2016-2018 georganiseerd in het Academiehuis Zwolle. Daarnaast heb ik samen met het artistiek team en professionals eigen Foto- en Filmexposities rond visual storytelling in fotografie en multimediale producties geproduceerd. Thema’s waren: De Stad Vertelt en Zwolle Vertelt en de Wijk Vertelt. In samenwerking met een artistiek team, bestaande uit Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, Bert Janssen, docent Foto Vakschool in Apeldoorn en Amsterdam en docent Dutch Filmers Academie in Hilversum, hebben wij een nieuwe methode Visual Storytelling ontwikkeld. Externe adviseurs zijn: Ignas van Schaick, EMS-producent van o.a. De Wilde Stad, De Nieuwe Wildernis, Onder het Maaiveld, en Willem Alkema, Dwars Producties hebben ons op maat geadviseerd.

In 2019 is Stichting De Stad Verbeeldt opgericht, waarbij een duurzame samenwerking met de Zilveren Camera tot stand is gekomen. In 2019 is deze expositie tentoongesteld in het Dominicanerklooster, Zwolle en in 2020 in de Statenzaal, voormalig provinciehuis van Overijssel, Zwolle.

In 2020-2021 heeft De Stad Verbeeldt een eigen expositie georganiseerd in Harculo, Zwolle met als titel De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? Fotografische beeldverhalen uit de wijken, maar ook landelijk waarbij de coronacrisis qua thema veelal inspiratie heeft gegeven om deze beeldverhalen en films te maken. Samen met studenten Journalistiek Windesheim, Deltion College, Meander College en Talentstad heeft De Stad Verbeeldt ook een Virtual Reality laten maken in samenwerking met AVEX, beeld en geluid in Zwolle,  studenten van 038Games/ICT Windesheim en Cibap. Fascinerend om te zien hoe technieken van fotografie door middel van Virtual Reality een driedimensionaal Virtueel Huis van Verbeelding is geworden.

In 2021 is de expositie Zilveren Camera tentoongesteld in het Dienstengebouw van Harculo, Zwolle, samen met de expositie Generation Z: what’s next? van drie professionele fotografen: Linelle Deunk, Flora Madu, Adrienne Norman.

In 2022 stond het thema Verhalen van Harculo centraal waarbij professionele fotografen en amateurs 25 oud- en huidige medewerkers van de voormalige Centrale Harculo hebben geportretteerd en geëxposeerd. Ook de Zilveren Camera werd voor de 4e  keer tentoongesteld in Zwolle.

In 2023 heeft De Stad Verbeeldt onder leiding van het artistiek team en professionals gewerkt met amateurs aan Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel. De fotografische beeldverhalen en multimediale producties zijn geëxposeerd in het Dienstengebouw Harculo, Zwolle, samen met de Zilveren Camera.

https://destadverbeeldt.nl

Context Hbo onderwijs
Ik heb meer dan 30 jaar (1990 – 2020) in het Hbo gewerkt. Veel ontwikkelingen zijn binnen het team onder mijn leiding in gang gezet door de prestatieafspraken van het kabinet. Onderwerpen als studierendement, studiesucces, accreditaties, interne kwaliteitszorg, midterm review zijn aan de orde van de dag in het Hbo geweest. Dit alles leverde kwaliteitsverhoging op maar ook werkdruk voor docenten. Daarnaast zijn teamontwikkeling en professionalisering belangrijke thema’s binnen het Hbo tot op de dag van vandaag. Het Hbo ontwikkelt zich van onderwijsinstelling naar kennisinstituut. Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen behoren tot het dienstenpakket van iedere Hbo kennisinstelling. Dit betekent: nieuwe wegen inslaan, een ondernemend klimaat ontwikkelen en een structuur- en cultuurverandering in gang zetten. In de rol van teamleider SPH Deeltijd Duaal heb ik leiding gegeven aan het team en advieswerk gedaan richting accreditaties, teamontwikkeling, medezeggenschap, onderwijsontwikkeling en programma ontwikkeling. Momenteel draait het om Leven Lang Ontwikkelen voor het personeel.

Context Zorg en Welzijn
De invoering van de participatiewet betekent dat cliënten in de maatschappij zelfstandiger leren participeren en meer gebruik gaan maken van hun familie en netwerk. Uitgangspunt is de zelfregie van de cliënt versterken en professionele hulp en begeleiding geven daar waar het nodig is.

De hulp- en dienstverlener van de instelling verandert van rol: van ondersteuner en begeleider naar coach. De cliënt en zijn/haar netwerk staat centraal. Dit vraagt om afstemming en samenwerking tussen cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Indien u advies nodig heeft om deze strategische doelen te realiseren binnen uw instelling, dan kunt u een beroep op mij doen.

Mijn expertise

Mijn expertise ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer op het terrein van project- en programmaontwikkeling in de sector onderwijs, kunst en cultuur, zowel voor professionals als amateurs (beginners en gevorderden) in fotografie, film en beeld. Visual Storytelling, cultuureducatie en cultuurparticipatie brengen wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten in beweging om hun wijk of hun stad en regio in beeld te brengen.
Afgelopen 9 jaar heb ik veel subsidiegevers en fondsen aangeschreven en projectplannen ingediend met  positief resultaat, zoals World Press Photo 2016 – 2018, Foto-expositie Een speciale kijk op het dagelijkse leven, Foto-expositie You and I in de wijk voor wijkbewoners en voor professionals en amateurs, en De Stad Vertelt en Zwolle Vertelt en de Wijk Vertelt. En Verhalen van Harculo in 2022 en Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel in 2023. Vanaf 2019 t/m 2023 de Zilveren Camera en Voel het Nieuws.

Ik adviseer organisaties bij het opstellen van een adviesnota voor een bepaald probleem of knelpunt in de organisatie. Dit kan gaan om een nieuwe visie of strategie of om nieuwe methodieken of diensten. Ik werk veelal aan de hand van een SWOT-analyse en andere analyse methoden, waarbij de sterke en zwakke kanten, maar ook bedreigingen en kansen in kaart worden gebracht. Bij dit proces worden verschillende professionals in de organisatie betrokken, zodat ieder zijn/haar expertise kan inbrengen. Daarna wordt gezamenlijk een analyse en een plan van aanpak opgesteld als onderdelen van het advies.

Referenties

‘Fieke je bent een verbinder, waarbij je draagvlak weet te creëren voor nieuwe ideeën en daar ook financiering voor weet te vinden. Je gaat altijd voor kwaliteit, inhoud en resultaat en’ (directeur instelling)


‘Fieke is in staat om vanuit een heldere analyse een advies op te stellen, waarbij zij aandacht heeft voor het creëren van draagvlak in de organisatie of het team. Zij is enthousiast, weet mensen te binden in de organisatie, werkt heel consistent en weet ook nieuwe bronnen te vinden voor mogelijke financiering van projecten’ (directeur Maatschappelijke Instelling) 

‘Je geeft in je plan van aanpak verschillende scenario’s weer, waardoor ik als opdrachtgever vanuit verschillende invalshoeken kan meekijken wat het beste is voor onze organisatie’ (directeur Maatschappelijk Opvang).

Laat een reactie achter