• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Mijn achtergrond

Opleiding
Mijn opleiding heb ik gevolgd aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), een academisch kenniscentrum van de Universiteit Utrecht. Ik heb mij tijdens mijn masterstudie bezig gehouden met de volgende aandachtsgebieden:

> Ontwikkeling van organisatie analytische kennis
> Sturing en beïnvloeding van organisaties
> Omgaan met veranderingen
> Afstudeeronderzoek

Tijdens mijn studie zijn speciale aandachtsgebieden aan de orde gekomen, zoals: dynamiek in organisaties, inrichten van organisaties, bedrijfsmatige processen in organisaties, macht in organisaties, politiek in organisaties, financieel management, ondernemen, bestuur, governance, marktwerking in organisaties, coaching, cultuur, HRM en communicatie.

In 2010 heb ik mijn Master ‘Strategisch Management in Non-profitorganisaties’ behaald aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op het onderwerp ‘De betekenis van kennisontwikkeling en kennisinnovatie tussen docenten van de School of Social Work en de lectoren van het Domein Gezondheid en Welzijn binnen Hogeschool Windesheim’. Dit onderwerp inspireerde mij, omdat binnen het Hbo kenniscentra en lectoraten zijn ontstaan en onderwijs, onderzoek en ondernemen elkaar zijn gaan versterken. Deze nieuwe ontwikkeling heeft er toe geleid dat Hogeschool Windesheim zich ontwikkelde van onderwijsinstelling tot kennisinstituut.

Werkervaring
Mijn werkervaring ligt al meer dan 25 jaar in het Hbo onderwijs in de functie van docent, teamleider en coördinator. Ik ben vooral betrokken bij het onderwijs in de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van Hogeschool Windesheim. Tevens ben ik afgelopen 4 jaar lid geweest van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Deelraad van het Domein Gezondheid en Welzijn. Ik heb mij vooral gericht op onderwerpen als: strategie, beleid, financiën, HRM beleid, personeel en organisatie, maar ook op onderwijs – onderzoek – ondernemen, studentzaken en internationalisering.

Binnen mijn werk in het Hbo onderwijs was ik bij diverse projecten betrokken, zoals: teamontwikkeling en professionalsering, contractactiviteiten (GGZ-agoog en Begeleiding van Verslavingsproblematiek), de minor Opleiden, Coachen en Training, de minor Multiprobleemgezinnen (MPG) en het Kenniscentrum MPG.

Mijn loopbaan heeft zich niet alleen in het Hbo onderwijs afgespeeld maar ook binnen de maatschappelijke hulp- en dienstverlening en bij de overheid op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ik heb dan ook diverse functies en rollen vervuld bij verschillende maatschappelijke instellingen en organisaties, o.a.: docent, teamleider, coördinator, onderzoeksbegeleider, studieloopbaanbegeleider, supervisor, coach, projectmanager, projectleider, beleidsmedewerker en consulent samenlevingsopbouw .

Daarnaast heb ik expertise ontwikkeld binnen politiek bestuurlijk werk op gemeentelijk niveau en ben ik van 1998 – 2006 (vice) fractievoorzitter geweest in de gemeenteraad van de gemeente Zwolle.

Laat een reactie achter