• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

Coaching in opleiding en beroep

‘De kracht in jezelf versterken’

Context Hbo Onderwijs
Binnen een Hbo opleiding worden mensen opgeleid tot beginnende professionals voor o.a. de sectoren Zorg en Welzijn, Personeel en Organisatie. Momenteel zijn er veel nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein. Dit betekent werk aan de winkel op organisatieniveau en binnen het personeelsbeleid. In het Hbo worden de curricula aangepast, professionals en docenten worden bijgeschoold om hun kennis en vaardigheden up to date te houden voor het begeleiden en coachen van studenten. Het afstudeerprogramma binnen het Hbo zal veel in het teken staan van deze nieuwe ontwikkelingen in zorg en welzijn. Dit vraagt om expertise op deze beleidsterreinen.

Studenten, die starten met hun afstudeerfase in de Hbo opleiding, worden gecoacht en begeleid tot beginnende professionals. Studenten dienen steeds meer mogelijkheden te krijgen in het Hbo om ook onderzoek te doen binnen lectoraten. Bent u als beginnende professional (student) of professionals (docent) op zoek naar een begeleider of coach van jouw werk- en leerproces binnen een opleiding of in de eigen organisatie, dan kunt u op mij een beroep doen.

Mijn expertise
Ik werk als teamleider, coördinator onderwijsprogramma en docent al meer dan 25 jaar in het Hbo onderwijs en heb daarnaast veel werkzaamheden gedaan in de maatschappelijke hulp- en dienstverlening en de politiek.

Ik ben goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving (o.a. zorg en welzijn) en ben in staat om studenten te coachen binnen hun studie binnen Hbo opleidingen van het sociale domein of HRM. Momenteel begeleid ik onderzoeksprojecten op Hbo niveau rond actuele thema’s in de praktijk van zorg en welzijn en personeel en organisatie (HRM). Als Hbo docent heb ik zelf ontdekt hoe interessant het is om onderzoek te doen tijdens mijn master aan de Universiteit Utrecht (USBO). Deze opgedane kennis breng ik met enthousiasme over op studenten in het Hbo.

Mijn referenties
‘Heel hartelijk bedankt voor het goede begeleiden; je was, bent en blijft een topdocent!’(studenten onderzoeksproject Hbo SPH)

 ‘Bedankt voor je inzet, de wijze van feedback geven op onze concept verslagen en je prettige coachende manier van samenwerken tijdens ons onderzoek (studenten onderzoeksproject Hbo SPH)

Laat een reactie achter