• Planontwikkeling voor innovatieve ideeën binnen zorg en welzijn

    • Projectmanagement: innovatief en ondernemend

    • Advies: actuele ontwikkelingen omzetten in kansen

    • Coaching: De kracht versterken in jezelf of in je team

De Stad Verbeeldt

DE STAD VERBEELDT

Op 18 januari 2019 is de Stichting De Stad Verbeeldt opgericht door Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt, docent en adviseur Hbo, Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, docent Journalistiek VU Amsterdam, en Bert Janssen, zelfstandig fotograaf, docent Fotovakschool in Apeldoorn en Amsterdam.

Het artistiek team bestaat uit: Gertjan Aalders, voormalig docent Journalistiek Windesheim en VU Amsterdam, voorzitter artistiek team, Bert Janssen, docent Fotovakschool in Apeldoorn en Amsterdam, docent Dutch Filmers Academy in Hilversum en zelfstandig fotograaf, en Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt.

Gertjan Aalders, voorzitter artistiek team, Visual Storytelling

Bert Janssen, fotograaf, lid artistiek team

Fieke van ’t Riet, programmamanager

Adviseurs zijn in de periode 2019-2024: 

Ignas van Schaick, EMS producent van o.a. De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis.

Willem Alkema, Dwars Producties, documentairemaker, filmproducent.

Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht Groningen.

Het doel is visual storytelling in fotografie, multimediale producties te versterken in Zwolle en de regio Oost-Nederland. Het uitgangspunt is ateliers, wedstrijden  exposities, stadsgesprekken te organiseren voor professionals, amateurs, studenten, leerlingen, jongeren. Visual Storytelling met toepassing van nieuwe technologieën op het gebied van fotografie, film, animatie, gaming, Virtual Reality, multimediale producties.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief De Stad Verbeeldt via: info@destadverbeeldt.nl,  www.destadverbeeldt.nl

De Stad Verbeeldt richt zich op:

1.  Professionals

Professionele landelijke en internationale exposities, wedstrijden en ateliers. De Zilveren Camera en Terzijde van Ton Broekhuis van Noorderlicht Groningen zijn tentoongesteld in Zwolle (2019-2023). Er zijn Foto Salons en ateliers georganiseerd voor professionals en amateurs i.s.m. www.zilverencamera.nl en www.noorderlicht.com.

In 2021 hebben drie professionele fotografen een foto-opdracht uitgevoerd met als thema Generation Z: what’s next? Linelle Deunk, Adrienne Norman en Flora Madu hebben jongeren tussen 15 – 25 jaar geportretteerd en geëxposeerd tijdens de Dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? van 18 juni t/m 14 juli 2021 in Harculo, Zwolle-Zuid. https://destadverbeeldt.nl/expositie-generation-z.

In 2021 heeft De Stad Verbeeldt vier exposities tentoongesteld in Zwolle: Zilveren Camera 2020 – Generation Z: what’s next? – Daily Life Deltion College – Centrale Harculo Fotoclub Zwolle van 30 oktober t/m 28 november 2021.

Van 2 oktober t/m 2 november 2022 heeft De Stad Verbeeldt de expositie Zilveren Camera en expositie Verhalen van Harculo geëxposeerd in Harculo, Zwolle.

Van 1 september t/m 24 september 2024 heeft De Stad Verbeeldt de expositie Zilveren Camera -Voel het Nieuws – Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel geëxposeerd in Harculo, Zwolle.

2.  Amateurs voor gevorderden & beginners

Voor amateurs worden exposities, wedstrijden en ateliers aangeboden door De Stad Verbeeldt. Er wordt samen gewerkt met lokale, regionale, landelijke en internationale netwerken en organisaties op het gebied van fotografie, film en beeld, zoals de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs en Kamerate Platform, Videoclub Zwolle, Fotoclub Zwolle.            

   

Er is in 2021 een Online Platform opgericht voor professionals en amateurs rond een tweemaandelijkse foto- en filmwedstrijd in tijden van corona. Iedere twee maanden een nieuw thema: Liefde in tijden van corona – Ik heb het gehad – zie www.destadverbeeldt.nl/wedstrijd. In december 2021 – januari 2022 is het thema Samen leven doe je zo?

De afgelopen jaren zijn meerdere online Foto- en Filmwedstrijden georganiseerd en online geëxposeerd.

https://destadverbeeldt.nl/wedstrijd-destadverbeeldt-online 

3.  Cultuureducatie en cultuurparticipatie voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten. 

De Stad Verbeeldt werkt samen met wijkorganisaties, wijkplatforms, bibliotheek, welzijnsinstellingen en onderwijs. Professionele fotografen, docenten geven ateliers waarbij de deelnemers op zoek gaan naar eigentijdse beeldverhalen in fotografie, film, virtual reality, animatie, gaming of multimediale producties.

In 2021 heeft De Stad Verbeeldt samen met 038Games/ICT Windesheim/Cibap een Game Virtueel Huis van Verbeelding ontworpen voor de Dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? die van 18 juni t/m 14 juli 2021 is geëxposeerd in Harculo, voormalige IJsselcentrale, Zwolle-Zuid.

4.  De Stad Verbeeldt….weer! in 2022-2023

De Stad Verbeeldt heeft gewerkt aan drie nieuwe actuele thema’s Oog voor de ander (intergenerationele beeldverhalen) – Oog voor de toekomst (beeldverhalen rond klimaatverandering en duurzaamheid) – Verhalen van Harculo (beeldverhalen van oud-werknemers, oud-dienstverleners, wijkbewoners over Harculo, de voormalige IJsselcentrale).

In 2023 stond het thema Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel centraal in het kader van Hanzejaar 2023 in 9 Hanzesteden.

In 2024 staat het thema Talentontwikkeling in een veranderende samenleving centraal, uitgewerkt in twee programma’s:

De maatschappij dat ben ik, dat ben jij, dat zijn wij.

Klimaatverandering dat doe ik, dat doe jij, dat doen wij.